Privacy Disclaimer

PRIVACY BELEID

De Fritkotactie website is ontwikkeld door West Technologies N.V. Voor Fritkotactie is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Fritkotactie zich aan de eisen die de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' stelt. U kan uw eigen gegevens inkijken en wijzigen zodra u ingelogd bent.

VASTLEGGEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Om het gebruik van de website te bevorderen legt Fritkotactie gegevens vast in een databank.

BEVEILIGING GEGEVENS

Fritkotactie maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Wij garanderen hiermee dat zaken die onder het rechten type 'prive' gepost worden ook enkel maar zichtbaar zijn door uzelf. Daarom vragen wij ook u om niet uw persoonlijk paswoord door te geven.

DELEN VAN DE GEGEVENS MET DERDEN

Daar Fritkotactie samenwerkt met WINGS MANAGEMENT & consulting BVBA zullen de e-mail adressen van de gebruikers die na 01-11-08 registreerden,  doorgegeven worden aan deze partner. Zij willen enkel de verzamelde e-mail adressen gebruiken om de gebruikers de voordelen toe te lichten van hun acties. De gegevens van de fritkotactiegeregistreerden die deelnemen aan een fritkotactie georganiseerd met een exclusieve partner, laten toe dat hun gegevens mogen doorgespeeld worden aan de betreffende partner van de actie. Onder geen enkel andere omstandigheid zullen de persoonsgegevens worden door gespeeld aan andere.

WIJZIGINGEN

Fritkotactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Disclaimer